Характеристика впливу на екологічну ситуацію

Забруднення, яке спричиняє залізничний транспорт, можна роз­межувати на три частини:

• Забруднення повітря.

• Забруднення ґрунту.

• Шумове та вібраційне забруднення.

Забруднення повітря.Рівень забруднення повітря класифікуєть­ся часом розпаду речовин, що виділяються при роботі ДВЗ. Кількість викидів у повітря залежить від режиму роботи двигуна.

7-8% відпрацьованих газів є токсичними, 2-3% - картерні гази, пари палива (табл. 2.1 та 2.2).

Таблиця 2.1 Компонентний склад вихлопних газів, дизельних двигунів

Таблиця 2.2 Вміст шкідливих домішок у вихлопних газах дизельних двигунів, мг/см3

Потяги хоча і впливають дуже не­гативно, але, порівня­но завтомобільним транспортом, вплив значно менший, тому що на одини­цю енергії, що виді­ляється при спалю­ванні одиниці пали­ва, виконується більша робота.

Забруднення ґрунту.При розгляді забруднення ґрунту враховується від­стань 1 км. Класифі­кується кількістю сухих та рідких ви­кидів. На 1 км шляху за рік скидається 200 м3 стічних вод, 12 т сухого сміття, 3,5 т сажі. За даними 1996 року, кількість свин­цю у 30-метровій зоні навколо залізничних колій збільшилась в 15 разів. Сьогодні відбувається забруднення ґрунту металевою стружкою та пилом того вантажу, який перевозиться.

Таблиця 2.3. Час розпаду шкідливих речовин з вихлопних газів дизелів

Шумове тавібраційне забруднення.Рівень шуму біля залізнич­ного полотна під час проходження потяга сягає 100-120 дB.


6934560646144409.html
6934614477320278.html
    PR.RU™