З повагою, Рада молодих вчених

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий парк Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Рада молодих вчених,

Студентський парламент


З нагоди Міжнародного дня науки 2016 рокув рамках

Фестивалю інновацій Київського національного університету імені Тараса Шевченка

запрошуємо Вас взяти участь у

III Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень»

Конференція відбудеться 17–18 листопада 2016 року

До участі запрошуються молоді вчені, докторанти, аспіранти та студенти, які зацікавлені в проведенні міждисциплінарних досліджень чи вже мають відповідний досвід, а також всі бажаючі дізнатись про нові можливості та перспективи міждисциплінарних досліджень.

Мета заходу: обмін досвідом між вченими для вирішення актуальних проблем сучасної науки; висвітлення переваг міждисциплінарних досліджень та заохочення до створення спільних міждисциплінарних наукових проектів; налагодження контактів між молодими вченими з різних галузей науки для проведення подальших досліджень.


У рамках конференції відбудуться 4 пленарні лекції,присвячені питанням сучасних викликів в науково-технічній сфері та інноваційному розвитку, шляхів комерціалізації наукових розробок, тощо.


До початку роботи конференції будуть опубліковані тези доповідей у формі збірника.

Тематичні міждиcциплінарні напрямки конференції:

· Збереження ідентичності українця в умовах євроінтеграції;

· Новітні матеріали для потреб суспільства;

· Штучний інтелект та права людини;

· Раціональне природокористування: екологія та якість життя.

Ключові дати:

1 листопада 2016 р. –закінчення реєстрації та подачі матеріалів. Перед публікацією матеріали проходять обов’язкове рецензування кваліфікованими експертами.

Після прийняття матеріалів авторам необхідно сплатити організаційний внесок за вказаними у повідомленні реквізитами та надіслати копію документа про сплату на e-mail оргкомітету (unitedbyscience@gmail.com). Організаційний внесокза публікацію матеріалівскладає 120 грн.

Вимоги до оформлення матеріалів та детальну інформацію можна знайти на сайті Ради Молодих Вчених Університету за адресою: http://rmn.knu.ua/

Контактна особа: Харіна Олена, e-mail: unitedbyscience@gmail.com, тел. 044-239-34-74

01033, м. Київ, вул. Льва Толстого, 14а, кім. 12 (з 10.00 до 17.00)

З повагою, Рада молодих вчених

Для участі в роботі конференції необхідно до 1 листопада 2016 р. заповнити Google-форму про участь у заході (https://goo.gl/forms/A9XVAFVFQlUjVqZ43) та надіслати тези доповіді (2 повні сторінки) – на електронну пошту оргкомітету (unitedbyscience@gmail.com);

Після прийняття матеріалів до друку авторам необхідно сплатити організаційний внесок за вказаними у повідомленні реквізитами та надіслати копію документа про сплату на e-mail оргкомітету (unitedbyscience@gmail.com).

Організаційний внесок за публікацію матеріалів складає 120 грн. Після отримання заявки на участь у конференції оргкомітет надсилає особисте запрошення на вимогу учасника.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

Текст: у текстовому редакторі Word версії 6.0 і вище (у форматі *.doc) через 1 інтервал. Обсяг: до 2-х повних сторінок формату А4. Шрифт: Times New Roman, 14 кегля. Поля: з усіх боків – 1,5 см. Абзацний відступ зліва – 1,25.

Рисунки, діаграми, таблиці будуються з використанням чорно-білої гами. Використання кольору і фону не допускається. Усі рисунки і таблиці повинні бути названі. Для назв таблиць, підпису рисунків використовувати шрифт Тіmes New Roman, 14 рt, жирний. Всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об'єкт. Формули розташовувати по центру з нумерацію по правому краю. При наборі формул використовувати редактор формул МS Office. Забороняється використовувати скановані об’єкти! Формули слід друкувати за допомогою редактора формул Microsoft Equation, центрувати і нумерувати у круглих дужках з рівнянням номера на праве поле.

Література повинна містити відомості з доступних читачам джерел і бути оформлена за діючим ДСТУ. Використані джерела мають бути пронумеровані відповідно до порядку цитування їх за текстом у квадратних дужках, наприклад [2, с.18].

Розміщення: по центру жирним шрифтом великими літерами – назва (не більше 8 слів). Нижче, через 1 інтервал, жирним шрифтом - прізвище, ініціали авторів, нижче звичайним шрифтом науковий ступінь, наукове звання, установа, нижче електронні адреси авторів. Далі через 1 інтервал з нового рядка основний текст. Зразок оформлення тез доповіді:

Випадкові процеси з іммграцією та процеси дробовго ефекту в природничих науках

Маринич О.В.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Marynych@unicyb.kiev.ua

[текст]:

Вступ. ……….

Матеріали і методи………………

Результати………………..

Висновки. ……………

Література.Список літератури оформлюється за останніми вимогами ДАК (ВАК) України.

Увага!

Тези публікуються в авторській редакції. Оргкомітет залишає за собою право відхилення матеріалу, який не відповідає тематичним напрямкам конференції або оформлений з порушенням зазначених вище вимог!


6865915377828193.html
6865942498217344.html
    PR.RU™