Інвертори напруги

В інверторах напруги паралельно джерелу постійної напруги вмикається конденсатор великої ємності (рис. 39, а).

За рахунок ємності напруга на вході інвертора майже не змі-нюється, а форма і фаза струму залежить від параметрів опору нава-нтаження.

а
б

Рис. 39. Схема (а) та часові діаграми напруги (б)

Принцип роботи однофазного інвертора напруги розглянемо на схемі (рис. 40).

а
б


Рис. 40. Схема (а) та часові діаграми напруги і струму (б)

однофазного інвертора напруги

При відкритих тиристорах –струм буде протікати по колу: . При закриванні , і

відкриванні і струм навантаження буде мати протилеж-ний напрямок. При активно-індуктивному навантаженні струм змі-нюється за експонентою і при зміні полярності напурги протягом часу затримки (рис. 40, б) струм буде мати протилежний напрямок, а тому для його проходження на проміжку вмикають паралельно тиристорам діоди в протилежному напрямку. Наявність діодів забезпечує поверненню реактивної енергії індуктивного характеру до джерела живлення.


6864052594405376.html
6864112158429897.html
    PR.RU™