Створення і використання динамічних масивів.

Під час компіляції програмного коду для статично оголошених масиві нкадається пам’ть. Для ефективного використання пам’ті призначене динамічне оголошення масивів, а саме:

* = [];

Звичайний статичний масив – це сукупність послідовно розташованих комірок пам’яті.

Динамічний масив – це неперервна ділянка пам’яті розміром sizeof(тип змінної)*

Щоб вивільнити пам’ять з-під динамічного масиву користуються командою

delete [ ]

З динамічним масивом працювати аналогічно як і з звичайним масивом. Перевага динамічного масиву полягає в тому, що пам’ять з під динамічного масиву можна вивільнити в довільній точці програми. Крім того при оголошенні динамічного масиву в якості його розміру можна вказати попередньо ініціалізовану деяку змінну. Тобто розмір масиву визначатиметься не на етапі компіляції, а на етапі роботи програми (приклад2).

Динамічні масиви використовуються тоді, коли необхідно опрацьовувати кілька великих масивів, для одночасного збереження яких пам’яті не вистачає. Тоді створюють перший динамічний масив. Опрацьовують його, знищують, а тоді створюють наступний масив….

Приклад

void main()

{

int *a = new int [5];

for (int i=0,s=0;i<5;i++)

{

a[i]=i; s = s + a[i];

}

delete []a;

}

void main()

{

Int n = 5;

int *a = new int [n];

for (int i=0,s=0;i

{

*(a+i)=i; s+=*(a+i);

}

delete [ ]a;

}

Вводити та виводити масив можна не лише в циклі з параметром, а і в циклах while, do-while.

В програмі ми вводимо дані в статичний масив. Кількість елементів такого масиву зазначається при описі. Тобто визначається на етапі компіляції.

Приклад.

#include

#include

void main()

{

clrscr(); int a[5];

for (int i=0;i<5;i++)

{ cout<<"a["<*(a+i); }

cout<<"Введений масив:\n";

for (i=0;i<5;i++)

cout<<"a["<

getch();

}


6859520193419583.html
6859579851583922.html
    PR.RU™