Завдання 1. Визначення потужності дози випромінювання (рівня радіації) на сліді радіоактивної хмари (Рt)

Додаткові дані:

• заданий час, за який визначається потужність дози (tзад) годину;

• координати заданої точки, або населеного пункту, або об'єкту.

1. По карті, на основі виявленої радіаційної обстановки (додаток 6), визначаються відстані від населеного пункту (Rнп) до аварійного реактора і до осі сліду хмари (Внп).

2. По додатку 4 визначається категорія стійкості атмосфери.

3. По додатку 5 визначається швидкість середнього вітру в шарі поширення радіоактивної хмари.

4. По додатку 8 визначається потужність дози випромінювання Р1 на осі сліду через 1 година після аварії на відстані Rнп.

5. По додатку 9 визначається коефіцієнт kу, що враховує зменшення потужності дози випромінювання при видаленні від осі сліду хмари.

6. По додатку 7 визначається час формувань сліду хмари tФ, після аварії в заданому районі і порівнюється з часом tзад.

якщо tзад> tФ, то Р>0; якщо tзад< tФ, то Р=0 (1.1)

3. Визначається коефіцієнт kw, що враховує електричну потужність ЯЭР (W), відсоток радіоактивних викидів (h) з ЯЭР при аварії і кількість аварійних реакторів (n)

Kw=10-4• n• h• W (1.2)

8. По додатку 10 визначається коефіцієнт kt спад потужності дози випромінювання (рівня радіації), що враховує, в часі від початку аварії до початку опромінення.

9. Визначається потужність дози випромінювання (рівень радіації) на заданій відстані від місця аварії по формулі:

P= Р1• kw• kt• kу(мГр/ч) (1.3)

Завдання 2. Визначення дози зовнішнього випромінювання (опромінення) при дії (проживанні) на сліді області (Dмест)

Додаткові дані:

• час початку роботи або перебування на сліді хмари (tn або tф для жителів);

• тривалість роботи (tр) або проживання на зараженій місцевості;

• координати місця знаходження об'єкту;

• міра захисту людей.

1. Виконуються пункти 1-7, що в завданні 1. По умові завдання для даного району може бути вказана потужність дози випромінювання Рt. Для наступних розрахунків вона перераховується на 1 година після аварії по формулі2. По додатку 11 визначається коефіцієнт kдоз що враховує доз випромінювання (опромінення) за значенням потужності дози на 1 година після аварії, з урахуванням часу початку і тривалості опромінення.

3. По додатку 16 визначаєте коефіцієнт послаблення доз. Випромінювання kосл транспортними засобами, укриттями, будівлями спорудами або середньодобовий коефіцієнт захищеності населення.

4. Час початку формування сліду радіоактивної хмари на місцевості (tф) є початковою величиною, що визначає початок опромінення (tn) тривалість опромінення (tобл) при знаходженні (проживанні) на зараженій місцевості, приймається в годиннику:

якщо tn< tф або tn+ tр≤ tф те tобл= 0; если tn≥ tф то tобл= tр; (1.4)

якщо tn+ tр> tф те tобл= tn+ tр- tф

тут: tр, tn - тривалість і час початку роботи (перебування) в зараженій території.

5. Визначається доза випромінювання (опромінення) людей до заданої відстані від аварійного реактора і від осі сліду хмари:

, мГр (1.5) або , мГр (1.6)

Примітка: формула (1.5) застосовується при заданих параметра аварії ЯЕР, формула (1.6) застосовується при заданій потужності доз випромінювання на який-небудь час після аварії Рt.

Завдання 3. Визначення дози випромінювання (опромінення) на місцевості від хмари (Dобл), що проходить

Додаткові дані:

• координати місця знаходження об'єкту або населеного пункту;

• час початку роботи (tн) або опромінення (tобл)

• тривалість роботи або проживання (tр);

• міра захищеності людей.

1. Виконати пункти 1 -3, 5-8, що в завданні № 1.

2. Тривалість опромінення (tобл) визначається максимальною тривалістю дії випромінювання від одного з джерел (від хмари мул від місцевості), яка визначається з умов (1.4) в завданні 2.

3. Визначається коефіцієнт kобл для розрахунку дози випромінювання з хмари, що проходить, за умов:

а) при tн≤ tф: якщо tн+ tр> tф+240, то kобл = 1

якщо tн+ tр> tф+240, то kобл =

б) при tн> tф: якщо tн+ tр> tф+240, то kобл =

якщо tн+ tр> tф+240, то kобл = (1.7)

тут: - тривалість і час початку роботи (перебування) на зараженій території

3. По додатку 12 визначається таблична доза випромінювання на місцевості від хмари, що проходить, на осі сліду ( ) на відстані Rнп

4. Визначається доза опромінення людей на відкритій місцевості від хмари, що проходить, в місцях проживання або ведення робіт

Dобл= kобл kу kw, мГр (1.8)

5. Визначається сумарна доза опромінення, яку може отримати населення або особовий склад формувань ГЗ

Dсум = Dмест + Dобл ≤ Dдоп, мГр (1.9)

6. Якщо люди знаходяться в будівлях або укриттях, то набутого значення Dобл необхідно розділити на коефіцієнт kобл або на середньодобовий коефіцієнт захищеності.


6857803758434959.html
6857869777046736.html
    PR.RU™